Golf versenyek

Ranglista verseny I. Sennebogen

Ranglista verseny I. Sennebogen
2019. 05. 04. 09:00

Olvass tovább
Strawberry Tour I. forduló

Strawberry Tour I. forduló
2019. 05. 04. 14:30

Olvass tovább
Junior Tour 2.

Junior Tour 2.
2019. 05. 05. 09:00

Olvass tovább
Crystal Golf Tour I.

Crystal Golf Tour I.
2019. 06. 05. 10:00

Olvass tovább
Ranglista verseny II.

Ranglista verseny II.
2019. 06. 08. 09:00

Olvass tovább
Levendula kupa

Levendula kupa
2019. 06. 23. 09:00

Olvass tovább
Herend Kupa

Herend Kupa
2019. 07. 06. 09:00

Olvass tovább
Balatoni Borok Golfversenye

Balatoni Borok Golfversenye
2019. 07. 27. 10:00

Olvass tovább
Felnőtt Nyílt OB

Felnőtt Nyílt OB
2019. 08. 09. 09:00

Olvass tovább
Strawberry Tour II. forduló

Strawberry Tour II. forduló
2019. 09. 08. 10:00

Olvass tovább
Crystal Golf Tour II.

Crystal Golf Tour II.
2019. 09. 09. 10:00

Olvass tovább
Fiesta GC Ranglista

Fiesta GC Ranglista
2019. 09. 14. 09:00

Olvass tovább
Szüreti Kupa

Szüreti Kupa
2019. 09. 21. 13:00

Olvass tovább
Klubcsapat Bajnokság MGSZ

Klubcsapat Bajnokság MGSZ
2019. 09. 28. 09:00

Olvass tovább
EGA Ladies CB

EGA Ladies CB
2019. 10. 02. 09:00

Olvass tovább
Szezonzáró Fun kupa

Szezonzáró Fun kupa
2019. 10. 26. 10:00

Olvass tovább