Adatvédelmi nyilatkozat

Hírlevélre történő feliratkozás során felvett adatokra vonatkozó adatvédelmi tájékoztató

Tájékoztatjuk, hogy lehetősége van hírlevél küldési szolgáltatásunkra feliratkozni, mely által értesülhet a Balaton Golf eseményeivel kapcsolatos információkról, a rendezvényekről és más érdekes hírekről.

Hírlevelünkre történő feliratkozása során nevén és e-mail címén kívül semmilyen más adatát nem kezeljük.

Felhívjuk figyelmét, hogy az adatkezelés bármely szakaszában lehetősége nyílik a hírlevélről való leiratkozásra melyet a http://balatongolf.hu/hirlevel weboldalon tehet meg.

Az adatkezelés szabályai:

Az adatkezelés célja: a feliratkozók részére hírlevél küldése, kapcsolattartás céljából az aktuális hírekről szóló értesítések érdekében.

Kezelt adatok köre: név, e-mail cím

Az adatkezelés jogalapja: a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendeletének (általános adatvédelmi rendelet) 6. cikk (1) a) pontja.

Az adattárolás határideje: az adatkezelési cél megvalósulásáig, de maximum a feliratkozó adatainak tárolása az érintett törlési jelzéséig történik.

Az adattárolás módja: elektronikus

Galéria